Boxing

 Series

Swimming

 Series

Running

 Fitness

Yoga 

Body

Body 

Shaping

             
             
             
             
             
             

Dumbbell 

Series

Sports Fitness is a successful collective fitness management system that leads the global trend! It originated in New Zealand and is popular in more than 100 countries around the world. It currently cooperates with more than 19,500 authorized clubs around the world, has more than 130,000 sports and fitness certification coaches, and participates millions of times a week.

Services

Mostly part-time

One-to-many teaching

Group teaching without custom courses

One-to-many teaching

Not targeted

GROUP TRAINING

Sports Fitness is a world-leading fitness system that focuses on sports, fitness and fitness, and combines coaching, collective fitness management and marketing. The sports and fitness program is designed and developed by a group of top coaches, dance designers, and sports physiology experts to provide a complete set of physical and psychological training for exercisers.

About
PERSONAL TRAINING
             
             
Reservation Now

Mostly full time

one to one tutoring

Tailored professional tutorial

one to one tutoring

Targeted

C​oastlne Care - Hệ thống nhà thuốc hàng đầu Việt Nam


Hệ Thống Coastline Care là một trong những hệ thống nhà thuốc hàng đầu Việt Nam. Coastline Care đã và đang tạo dựng được một thương hiệu nhất định với tiêu chí khách hàng là thượng đế khi luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.


Chủ trương và nguyên tắc hoạt động của Coastline Care là luôn đề cao chất lượng sản phẩm có trong nhà thuốc luôn đảm bảo sức khỏe cho mỗi khách hàng đến với nhà thuốc. Vì là nhà thuốc đạt chuẩn GPP ( thực hành tốt nhà thuốc) nên mỗi sản phẩm có trong nhà thuốc luôn có nguồn gốc xuất xứ hóa đơn chứng từ đầy đủ.


Hiện tại, Coastline Care có bán tất cả các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cũng như làm đẹp và phân phối một số mặt hàng độc quyền với giá cả hợp lý cạnh tranh nhất thị trường hiện nay.


Website: https://coastlinecare.vn/soki-tium-co-thuoc-an-than-khong/

XXX Sports